จะช่วยลูกของฉันอย่างไรให้รับผิดชอบ

ลูกของคุณไม่รับผิดชอบหรือไม่? เมื่อพ่อแม่รู้สึกว่าลูกไม่รับผิดชอบเพียงพอพวกเขามักรู้สึกสิ้นหวัง ดังนั้นในบทความนี้เมื่อ: วิธีที่จะช่วยให้ลูกของฉันมีความรับผิดชอบ เราขอนำเสนอ 10 เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ปลูกฝังความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะเป็นประโยชน์มาก

วิธีช่วยเหลือเด็กให้รับผิดชอบ: 10 เคล็ดลับ

ความรับผิดชอบคือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่นำไปสู่การ ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ อย่างรอบคอบในการตัดสินใจการแสดงกิจกรรมบางอย่างหรือการดูแลบุคคลหรือวัตถุอื่น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กยังเด็กและดังนั้นจึงมีเคล็ดลับ 10 ข้อในการส่งเสริมความรับผิดชอบในเด็ก

1. ความรู้ในค่า

จะช่วยลูกของฉันให้รับผิดชอบอย่างไร? ความรับผิดชอบคือคุณค่าที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นภาระผูกพันและหน้าที่ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในการเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของพวกเขาเพราะอาจทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้นความปลอดภัยการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ขอแนะนำให้ส่งเสริมทัศนคติที่ส่งเสริม ค่านิยมของพฤติกรรมที่รับผิดชอบ ต่อตนเองหน้าที่งานและหน้าที่ต่อการบริโภคทางเศรษฐกิจสังคมและผู้คนรอบข้าง

ดังนั้นการให้ความรู้ในเรื่องค่านิยมจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็ก ๆ แต่มันไม่สำคัญเพียงให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะคุณค่า แต่ยังเกี่ยวกับค่านิยมอื่น ๆ เช่น มิตรภาพความเคารพความอดทนความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวที

2. ตัวอย่างพ่อ

หากคุณต้องการให้ลูกของคุณมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับเด็กนั่นคือพวกเขาเป็นแบบอย่างเนื่องจากเด็ก ๆ ถูก เลียนแบบจากการเรียนรู้เลียนแบบ . ในกรณีนี้มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็น ตัวอย่างที่ดีในการติดตาม เกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมที่รับผิดชอบของพวกเขาเช่นความมุ่งมั่น, ความสำเร็จของงาน, ภาระผูกพัน, การตัดสินใจ, การดูแลลูก ๆ .

ผู้ปกครองมักเป็นคนที่ชื่นชมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ เด็ก ๆ ต้องการแบบอย่างและพฤติกรรมที่จะเติบโตและพัฒนาดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องให้แบบอย่างที่ดีแก่ลูก การแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อลูก ๆ ของพวกเขาในทางที่เป็นประโยชน์ในวิธีที่ช่วยให้พวกเขาพยายามพัฒนาคุณภาพเช่นเดียวกับพ่อแม่

3. แชร์งานครอบครัว

จะช่วยลูกของฉันให้รับผิดชอบอย่างไร? การแบ่งปันงานบ้านของครอบครัวกับเด็ก ๆ นั้นมีประโยชน์มากสำหรับเด็ก ๆ ที่จะคุ้นเคยกับการมีความรับผิดชอบ ดังนั้นงานต่าง ๆ ของบ้านสามารถ กระจายเท่า ๆ กัน ขึ้นอยู่กับอายุและความยากลำบาก ตัวอย่างเช่นเด็ก ๆ สามารถดูแลการเตรียมเสื้อผ้าในวันถัดไปจัดโต๊ะก่อนอาหารเย็นยกห้องและของเล่นเมื่อเล่นเสร็จกับพวกเขาและถ้าสกปรกบนพื้นพวกเขาก็สามารถดูแลได้ กวาดมัน

หากเด็กทำงานไม่ดี แต่แสดงให้เห็นถึงความพยายามเขาไม่ควรถูกลงโทษ แต่ควรแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีกับความพยายามและการทำงานร่วมกันของเขา แต่เขาต้องแก้ไขสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงใบหน้าได้ เพื่อโอกาสในอนาคต

เป็นวิธีที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้ว่าภาระหน้าที่อะไรและเตรียมรับชีวิตครอบครัวในอนาคตของพวกเขา ในแง่นี้การถือครองเด็กที่รับผิดชอบงานบางอย่างของบ้านสามารถส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขาในแง่ของการ เคารพการทำงานร่วมกันความมั่นใจในตนเองความ รับผิดชอบความพยายามความอุตสาหะและอื่น ๆ

4. ความรับผิดชอบของโรงเรียนและผลที่ตามมา

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบขอแนะนำให้เด็ก ๆ รับผิดชอบโดยมอบหมายให้ทำการบ้านที่พวกเขาควรทำหรือส่งเสริม ความมุ่งมั่นในการทำการบ้านและหน้าที่ของโรงเรียน เมื่อเวลาเรียนจบลงเราขอแนะนำให้เด็ก ๆ รู้สึกรับผิดชอบในการทำการบ้านดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ดีขึ้น

จะทำอย่างไรถ้าลูกของคุณไม่ต้องการเรียน?

เช่นเดียวกับงานและภาระผูกพันทั้งหมดพวกเขาจะต้องมีผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม สองสามครั้งแรกที่คุณสามารถให้ ความสนใจ อธิบายเช่นประโยชน์ของการทำงานให้เสร็จ (การทำการบ้านจะเป็นการดีที่จะเรียนรู้ได้ดีขึ้น) ในกรณีที่เด็กไม่สนใจคำอธิบายของพ่อแม่คุณสามารถหันไปทำเครื่องหมายนิสัยการเรียนและกิจวัตร อย่างไรก็ตามหากการละเมิดเป็นเรื่องธรรมดามากในเด็กคุณควรหันมาพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งอาจมีการ เสริมทางลบ ซึ่งแสดงถึงความผิดหวังที่ความรับผิดชอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเด็ก ๆ ทำให้พ่อแม่ การเห็นว่าพ่อแม่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ลูกทำผิดหน้าที่อาจทำให้พวกเขาต้องการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของพวกเขาที่ไม่ทำการบ้าน คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้: ลูกชายของฉันไม่ต้องการเรียนฉันจะทำอย่างไร

5. เอกราช

จะช่วยลูกของฉันให้รับผิดชอบอย่างไร? ในระดับความเป็นธรรมขอแนะนำให้ ออกจากพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก เพื่อที่เขาจะได้เป็นอิสระ จุดประสงค์ของการให้อิสระแก่เด็กคือพวกเขาสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้แม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยก็ตาม คุณต้องออกจากพื้นที่และความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับอายุของเด็กและคำนึงถึงความยากลำบากและสถานการณ์ที่พวกเขาสามารถพบได้

การให้อิสระเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ ไม่สามารถตัดสินใจได้ตลอดเวลา และสนับสนุนเกณฑ์การตัดสินใจของตนเอง หากพวกเขาไม่ได้รับเอกราชมันจะเป็นผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจสำหรับลูก ๆ ของพวกเขา

6. การแก้ไขข้อขัดแย้ง

คำแนะนำนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการให้อิสระแก่เด็กเนื่องจากข้อเท็จจริงของการให้เอกราชแสดงว่าเด็กเรียนรู้ที่จะสามารถ แก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหาของตนเอง ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือกับผู้อื่น อย่างไรก็ตามความรุนแรงของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เด็กอยู่ในช่วงอายุของเขาควรได้รับการพิจารณาเสมอ บางครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของความขัดแย้งอาจเหมาะสมกว่าสำหรับผู้ปกครองและไม่ใช่เด็กที่จะกระทำเช่นถ้าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจทางการแพทย์ที่สำคัญและเด็กยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจสถานการณ์ของเขา ในบทความนี้คุณสามารถดูวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างมั่นใจ

7. การตัดสินใจ

สภานี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเป็นอิสระและการแก้ไขความขัดแย้ง คุณต้องให้อิสระที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแก้ปัญหาของคุณได้อย่างไรคุณต้องตัดสินใจอย่างไรเพื่อยุติสถานการณ์ความขัดแย้ง

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งที่ดีและขอแนะนำให้ เสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ เช่นมักจะให้ตัวเลือกสองตัวเลือกแก่คุณ ในกรณีนี้ขอแนะนำว่าอิสระในการตัดสินใจของคุณจะสอดคล้องกับอายุของคุณ ดังนั้นหากเด็กตัดสินใจผิดและแสดงให้เห็นว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะผิดเขาก็ไม่ควรถูกลงโทษ หากวันหนึ่งเขาตัดสินใจไม่ถูกต้องเขาจะต้องเข้าใจว่าต้องขอบคุณความผิดพลาดนั้นเขาสามารถ เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาพิจารณาในการตัดสินใจครั้งต่อไปที่เขาต้องทำ ในบทความนี้คุณสามารถดูวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจ

8. กฎและข้อ จำกัด

จะช่วยลูกของฉันให้รับผิดชอบอย่างไร? แนะนำให้ตั้งกฎและข้อ จำกัด ที่เหมาะสมที่บ้านเพื่อให้เด็กโตขึ้นเพื่อการเรียนรู้ที่จะต้องรับผิดชอบ ด้วยวิธีนี้เด็กตั้งแต่อายุยังน้อยรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาคาดหวังอะไร: พวกเขาปฏิบัติตามกฎและข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้พวกเขาเรียนรู้ว่า หากพวกเขาพบพวกเขาจะได้รับความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาอย่างไรก็ตามหากพวกเขาถูกละเมิดพวกเขาสามารถนำผลลบ

ความจริงของการกำหนดบรรทัดฐานและข้อ จำกัด ของครอบครัวไม่ได้หมายความว่าเด็กจะปฏิบัติตามพวกเขาเสมอในบางช่วงเวลาที่พวกเขาจะถูกละเมิดและในเวลานั้นต้องใช้ผลที่ตามมาของโรงเรียนซึ่งอาจเป็นผลที่คาดการณ์ไว้ในสถานการณ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับในบริบทของครอบครัว

9. การเสริมกำลังและขอแสดงความยินดี

ในทำนองเดียวกับที่การไม่ปฏิบัติตามของงานข้อ จำกัด และบรรทัดฐานนั้นก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบหลายครั้งความจริงของการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นก็มีผลตอบแทนและผลบวกด้วยเช่นกัน ที่จะช่วยให้ลูกของคุณมีความรับผิดชอบ

ดังนั้นเมื่อเด็กมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยให้เขามีความรับผิดชอบขอแนะนำให้ เขาได้รับรางวัลในบางวิธี ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุที่เป็นวัตถุ การกอดจูบการแสดงความยินดี เป็นตัวอย่างที่อาจเป็นไปได้

10. พูดคุยเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ในที่สุดเคล็ดลับสุดท้ายคือการพูดคุยเกี่ยวกับความรับผิดชอบกับเด็ก ขอแนะนำให้ อธิบายว่ามันคืออะไรผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นส่ง ผลกระทบเชิงลบหากไม่รับผิดชอบอื่น ๆ หลักฐานของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบสามารถกระตุ้นให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบผู้ที่ต้องการประนีประนอมกับภาระหน้าที่ของเขาและอื่น ๆ ในบทความนี้คุณสามารถดูวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้นกับลูก ๆ ของคุณ

บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นเนื่องจากเราไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยหรือแนะนำการรักษา เราขอเชิญคุณไปที่นักจิตวิทยาเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีของคุณ

หากคุณต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมที่คล้ายกับ วิธีช่วยลูกของฉันให้รับผิดชอบ เราขอแนะนำให้คุณใส่หมวดหมู่ของการศึกษาและเทคนิคการศึกษาของเรา

แนะนำ

ทฤษฎีความไม่ลงรอยกันทางปัญญาของ Festinger: บทสรุป
2019
การแตกหักของหัววิทยุ: การจำแนกการรักษาและการคืนสภาพ
2019
เครื่องชั่งวัดและตรวจวัด
2019